OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

NAČELNIK

BRANIMIR MILER, oec. (HSS) 

Kontakti:  tel. 043/ 675-255,  mob. 098/ 982 8678

Rođen 15. travnja 1955. godine u Siraču. Oženjen, otac dvoje djece.

Osnovnu školu završio je u Siraču, a srednju ekonomsku školu u Daruvaru. 1981. godine završen ekonomski studij u Banja Luci, te stečeno zvanje ekonomist - viša stručna sprema.

Od 1977. do 1997. godine zaposlen u poduzeću Kamen Sirač gdje 10 godina radi na mjestu rukovoditelja komercijalnog sektora, dvije godine obnaša funkciju zamjenika generalnog direktora i dvije godine (od 1988. do 1990.) kao generalni direktor. Domovinski rat proveo je u Siraču i ima status branitelja.

 Od 1998. do 2001. godine bio je voditelj komercijalnih poslova u Kamen-Ingradu u Zagrebu.

Pobjeđuje na prvim lokalnim izborima 1993. godine kao nezavisni kandidat te postaje volonter načelnik općine do 1997. godine.

Od 2001. godine pa sve do danas je načelnik Općine Sirač, ukupno peti mandat.


ZAMJENIK NAČELNIKA

IGOR SUPAN, mag.oec. (HSS)

Kontakti:  tel. 043/ 675-256,  mob. 099/ 264 3883,  e-mail: igorsupan@sirac.hr

Rođen 13. ožujka 1987. godine u Pakracu

Osnovnu školu završio je u Siraču, a srednju školu u Daruvaru - obrazovni program ekonomija, uprava i trgovina, zanimanje ekonomist.

2005. godine upisao se kao redoviti student na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, studij Poslovna ekonomija, smjer Međunarodno poslovanje te stekao zvanje Sveučilišnog prvostupnika ekonomije, bacc.oec.

2010. godine upisao se kao redoviti student na diplomski studij Ekonomskog fakulteta u Osijeku, smjer Marketing te stekao zvanje Magistra ekonomije, mag.oec.

Nakon završenog fakulteta radi na stručnom osposobljavanju u Općini Sirač do 24.05.2013. godine kada počinje profesionalno obnašati dužnosti na mjestu Zamjenika načelnika Općine Sirač.


(Broj pregleda: 52027)