OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Plan javne nabave za 2021. godinu

V. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu
IV. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu
III. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu
II. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu
I. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2021. godinu

 

Plan javne nabave za 2020. godinu

IV. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2020. godinu
III. izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2020. godinu
II. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2020. godinu
I. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2020. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2020. godinu

 

Plan javne nabave za 2019. godinu

V. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2019. godinu
IV. Izmjene Plana javne nabave za 2019. godinu
III. Izmjene plana javne nabave za 2019. godinu
II. Izmjene plana javne nabave za 2019. godinu
I. Izmjene plana javne nabave Općine Sirač za 2019. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2019. godinu

 

Plan javne nabave za 2018. godinu

IV. Izmjene plana nabave Općine Sirač za 2018. godinu
III. Izmjene plana nabave Općine Sirač za 2018. godinu
II. Izmjene plana nabave Općine Sirač za 2018. godinu
I. Izmjene plana nabave Općine Sirač za 2018. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2018. godinu

 

Plan javne nabave za 2017. godinu

I. Izmjene i dopune plana javne nabave Općine Sirač za 2017. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2017. godinu

 

Plan javne nabave za 2016. godinu

I. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2016. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2016. godinu

 

Plan javne nabave za 2015. godinu

III. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2015. godinu
II. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2015. godinu
I. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2015. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2015. godinu

 

Plan javne nabave za 2014. godinu

II. Izmjene i dopune plana javne nabave Općine Sirač za 2014. godinu
I. Izmjene i dopune plana javne nabave Općine Sirač za 2014. godinu
Plan javne nabave Općine Sirač za 2014. godinu

 

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan javne nabave Općine Sirač za 2013. godinu

(Broj pregleda: 11674)