OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Nacrt Plana Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (16.11.2020. - 16.12.2020.)

Obrazac sudjelovanja javnosti - Proračun
Nacrt Plana Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Nacrt Obrazloženja Plana Proračuna za 2021. godinu
Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2021. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu

 

Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu (15.11.2020. - 15.12.2020.) 

Obrazac sudjelovanja javnosti
Nacrt Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu
Obrazloženje Nacrta Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2021. godinu

 

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (09.11.2020. - 09.12.2020.)

Obrazac sudjelovanja javnosti
Plan djelovanja Općine Sirač u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Obrazloženje Nacrta Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

(Broj pregleda: 4928)