OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2018. godinu
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2017. godinu
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Registar ugovora o bagatelnoj nabavi za 2016. godinu

 

Odluke 2019.

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Usluge obrazovanja i osposobljavanja žena u okviru projekta 'Učim, radim, pomažem' JN 60/19 (02.10.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Rekonstrukcija krovišta na upravnoj zgradi Općine Sirač
JN 65/19 (12.09.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Izgradnja platoa za parkiranje iza upravne zgrade Općine Sirač JN 42/19 (13.08.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava osobnog automobila – službeno vozilo
JN 68/19 (13.08.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Projektna dokumentacija nerazvrstane ceste
JN 36/19 (08.07.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Usluga obrazovanja i osposobljavanja žena u okviru projekta 'Učim, radim, pomažem
JN 60/19 (05.07.2019.)
Obavijest o raskidu ugovora - Usluge obrazovanja i osposobljavanja žena u okviru projekta 'Učim, radim, pomažem' (17.09.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Adaptacija Hrvatskog doma u Siraču-garderoba, kuhinja i WC
JN 31/19 (26.04.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Radovi na EnU sportsko-rekreacijske zgrade
JN 54/19 (26.02.2019.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava motorne kosilice i višenamjenskog stoja Rider
JN 08/19 (25.02.2019.)

 

Odluke 2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Rekonstrukcija Hrvatskog doma u Siraču-I. faza Pakre
JN 44/18 (23.11.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Promidžba i vidljivost JN 36/18 (19.10.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Radovi na adaptaciji dijela Hrvatskog doma u Siraču - strop JN 25/18 (27.09.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Put prema Pekaru JN 49/18 (19.09.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Bicikli-Program Zaželi JN 35/18 (19.09.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Usluga vođenja projekta JN 33/18 (27.07.2018.)
Odluka o poništenju postupka nabave - Put prema Pekaru JN 29/18 (20.07.2018.)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava kombi vozila JN 07/18 (17.04.2018.)
Odluka o poništenju postupka nabave - kombi vozilo JN 07/18 (05.04.2018.)

(Broj pregleda: 46206)

Novosti i događanja