O Siraču

Projekti i investicije

Općina Sirač potpisala je 6. svibnja 2021. godine Ugovor za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za dječji vrtić u Siraču sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, koji sufinancira projektnu dokumentaciju oko 40 posto.


Odobreni su projekti na LAG "Bilogora-Papuk" i to asfaltiranje staza na mjesnom groblju u Siraču koji će se sufinancirati s 338.366,70 kuna te poboljšanje energetskih svojstava Vatrogasnog doma u iznosu od 360.313,26 kuna.


Jedan od najvećih projekata „Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma u Šibovcu“ približio se kraju te su obavljeni i završ;ni radovi. Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruraln


Započeli su radovi na II. fazi rekonstrukcije Društvenog doma u Kipu.


Gotova je rekonstrukcija prostora Hrvatskog doma i prostorija KUD-a - Pakre - bivšeg kina u kojima će biti smještene udruge s područja Općine Sirač. Donosimo tijek radova po fazama od uređenja doma do prostor


Završena je izgradnja mrtvačnice (prostorije za ispraćaj umrlih) na groblju u Miljanovcu te na taj način sva groblja na području Općine Sirač imaju mrtvačnicu. Projekt je sufinanciralo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.


Završena je energetska obnova zgrade Baptističke crkve „Sion“. Ukupna vrijednost projekta je 507.505,06 kuna, od čega je 304.424,58 kuna sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Završeno je asfaltiranje Parka branitelja u Siraču ukupnog iznosa 210.388,50 kuna, sufinancirano preko mjere „19.2. – Provedba LRS – 7.4.1 – LAG“ u iznosu od 185.987,50 kuna.


U srijedu, 29. travnja 2020. godine, u Općini Sirač potpisan je Ugovor s izvođačem radova Promet građenje d.o.o. iz Požega o radovima na rekonstrukciji i opremanju društvenog doma u Šibovcu.


Završeno je instaliranje pristupnih točaka i postavljenje opreme za javni bežični internet u sklopu projekta WiFi4EU na području Općine Sirač. Pristupne točne postavljene su na žarišnim mjestima.